Sähköinen asiointi

Visma Consulting

Digitalisaation
asiantuntija

Sähköinen asiointi

Toimittamamme sähköisen asioinnin alusta, Visma eBusiness Suite, tarjoaa valmiin kokonaisuuden liiketoiminnan asiakasprosessin sähköistämiseksi. Visma eBusiness Suitella asioinnin siirtäminen sähköiseen itsepalveluprosessiin onnistuu nopeasti ja luotettavasti. Ratkaisu perustuu avoimen lähdekoodin lisenssiin, mikä mahdollistaa erittäin kustannustehokkaan ja joustavan järjestelmän.  

Ratkaisu on käytössä yli sadalla suomalaisella yrityksellä ja julkisen sektorin organisaatioilla. Se skaalautuu yksinkertaisista ajanvarausjärjestelmistä suurien kaupunkien sähköisen asiointipalveluiden alustaksi.  

Modulaarinen järjestelmäarkkitehtuuri tarjoaa skaalautuvan ja luotettavan ratkaisun organisaation sähköisen asioinnin toteutukselle ja mahdollistaa monipuoliset integraatiot organisaation muihin järjestelmiin. Se on nopeasti ja helposti räätälöitävissä organisaation liiketoimintaprosessien mukaiseksi.  

Ratkaisu tarjoaa kattavat autentikaatiometodit, käyttäjän asiointitilin, nopean työkalun asiointipalveluiden luomiseksi, sähköisen allekirjoituksen, asiankäsittelyratkaisun, turvalliset viestintäratkaisut, palveluväylän ja kaikki olennaiset ominaisuudet kattavan sähköisen asiointipalvelun luomiseksi.  

eBusiness Suite -alustalla saavutetaan seuraavat edut:
 

 • Käyttäjälähtöisyys - Ohjelmistotuotannon laatu sekä valitut teknologiat ja niiden varaan muodostettu arkkitehtuuri tekee järjestelmästä korkeasti käytettävän sekä suorituskykyisen.
   
 • Tuotepohjaisuus - Ratkaisu pohjautuu avoimen lähdekoodin tuoteratkaisuihin.
   
 • Komponenttipohjaisuus - Järjestelmän käyttöliittymän rakentamisessa käytetään hyväksi valmiita standardeihin perustuvia komponenttikirjastoja.
   
 • Sidosryhmien liitettävyys - Selkeä integraatioratkaisu mahdollistaa integraatioiden toteuttamisen hallitusti. Integraatioratkaisun myötä järjestelmä on helpommin hallittava ja ylläpidettävä, ja tiedon kulun luotettavuus paranee ja seuranta helpottuu.
   
 • Tietoturvallisuus - Tietojärjestelmä täyttää järjestelmille asetetut tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset. Tietojen varmistukset sekä palautukset hoidetaan luotettaviksi ja toimiviksi todetuilla menetelmillä.
   
 • Ylläpidettävyys - Käyttämällä valmiita, testattuja, komponentteja ja noudattamalla Java EE-sovelluskehityksen parhaaksi havaittuja käytäntöjä järjestelmästä tulee hallittava, laajennettava ja ylläpidettävä. Tehokkaiden Java -pohjaisten työkalujen, niihin kohdistuvan korkean osaamisen ja tiedon systemaattisen uudelleenkäytön ansiosta sovelluskehityksen tuottavuus on korkealla tasolla.
   
 • Yhteiskäyttöisyys - Rakennettava järjestelmä on modulaarinen ja koostuu selkeistä osakokonaisuuksista. Ratkaisumme tukee palvelukeskeistä arkkitehtuurimallia (SOA), jolloin järjestelmään toteutetut, niin sovitut ja suunnitellut, palvelut ovat julkaistavissa Web Services -teknologian avulla.
   
 • Kustannustehokkuus - Valitut teknologiat ja standardit mahdollistavat järjestelmän kustannustehokkuuden koko sen elinkaaren ajan.
   
 • Tietosisällön laatu - Tietojen tarkistaminen suoritetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Järjestelmässä tarkistetaan tietoja käyttöliittymän lisäksi eri tasoilla palvelurajapinnoissa.
   
 • Suorituskyky ja skaalautuvuus - Alusta on toteutettu Java EE -mallin mukaisesti niin, että sekä vertikaalinen että horisontaalinen skaalaaminen on mahdollista helposti ilman että suoritettaviin ohjelmiin tarvitsee tehdä muutoksia. Vertikaalisella skaalaamisella tarkoitetaan yhden laitteen resurssien tai laskentatehon lisäämistä. Horisontaalisella skaalaamisella tarkoitetaan sovelluksen hajauttamista useammalle laitteelle.
   
 • Saatavuus - Ohjelmistotuotannon korkean laadun, varsinkin testauslähtöisen menettelyn avulla, taataan osaltaan järjestelmän saatavuus ja käytettävyys. Järjestelmän saatavuuteen liittyvät laadulliset vaatimukset tarkennetaan projektin alussa ja suunnitellaan ratkaisun saatavuuteen liittyvät asiat (esim. kriittisten komponenttien kahdentaminen).
   
 • Jäljitettävyys - Tapahtumatietojen keräämisessä ja tallentamisessa käytetään hyväksi yleisiä komponentteja. Jos tarvitaan lisäksi tarkempia historia- ja jäljitettävyystietoja, niin sovellus tallettaa nämä tiedot tietokantaan. Tallennettujen muutostietojen perusteella voidaan jäljittää asioiden muutostapahtumaketjut. Lisäksi sovellukset kirjoittavat ajonaikaisesti tietoja toiminnoistaan sovelluslokeihin, joista ilmenee mm. suoritetut metodit parametreineen, aikaleimat ja kutsujen tunnistustiedot (kuka teki, mitä teki).
   
 • Riippumattomuus - Ratkaisumme tukee avoimen sovelluskehityksen periaatteita. Sen riippuvuus yksittäisen toimittajan teknologiasta on mahdollisimman vähäistä. Käytettävät ratkaisut perustuvat parhaisiin käytäntöihin Suomesta ja maailmalta. Visma eBusiness Suite perustuu avoimen lähdekoodin komponentteihin ja ohjelmistoihin sekä avoimiin standardeihin, joten infrastruktuurille ei aseteta erityisiä toimittajasidonnaisia vaatimuksia. Asiakas voi käyttää Visma eBusiness Suite -ympäristöä ja ohjelmistoja omassa jatkokehityksessä itsenäisesti tai yhteistyössä toimittajan kanssa.
Ota yhteyttä ja kerromme lisää!

Ratkaisun ominaisuudet

 • Asiointitili

  • Tunnistautuminen: (Vetuma, Katso, SOME, AD, Ldap,käyttäjätunnus/ salasana)

  • Asioijan profiilitiedot

  • Asiakkuuden hallinta

  • Id Provider – tarjoaa SAML2.0 mukaisen kertakirjautumistuen

 • Asiointi

  • Palvelutarjotin

  • Ajanvaraus

  • Viranhaltijapäätösten ja kokouspäätösten hallinta

  • Kokoushallinta

  • Puolesta asiointi

  • Palautepalvelu

  • Suostumustenhallinta

  • Palveluiden tuottaminen

  • Asiointipalveluiden toteutus

  • Lomake-editori

  • Työnkulun prosessiohjaus

 • Asianhallinta

  • Dokumentinhallinta

  • SÄHKE2 asianhallinta

  • Tiedonohjausjärjestelmä

  • Sähköinen työjono

 • Viestintä

  • Viestintärajapinnat
   (sähköposti, SMS)

  • Secure messaging

 • Integraatiot

  • VTJ liityntä

  • Palveluväylä

  • Rajapinta kunnan raportointijärjestelmään

 • Muut

  • Portaali & julkaisujärjestelmä

  • Sähköinen allekirjoitus

  • Toimijarekisteri

  • Lokitus

  • Koodistopalvelu

  • Dokumenttien tulostus