visma-consulting-sahkoinen-allekirjoitus-otsikkokuva-header

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus X-Sign kaikkiin käyttötapauksiin

X-Sign on ohjelmistoalusta, joka mahdollistaa sähköisten työnkulkujen ja sähköisten allekirjoitusten yhdistämisen ainutlaatuisella tavalla. X-Signin vahvuutena on minkä tahansa allekirjoitusprosessin sähköistäminen nopeasti ja loppukäyttäjäystävällisesti.

X-Sign sopii teille, kun organisaationne toimintaprosesseissa on sähköisen allekirjoituksen kokoisia aukkoja, joita ei pystytä paikkaamaan kevyillä työkaluilla. X-Sign tarjoaa mahdollisuuden sähköistää kaikkien asiakirjojen ja tietojen työnkulut, koko organisaatiossa.

Ohjelmistoon upotettavana allekirjoitusliitäntänä allekirjoitus voidaan toteuttaa joko taustalla palvelinallekirjoituksena, tai käyttäjältä voidaan pyytää erillinen tunnistautuminen allekirjoitusta varten.

 

Suomi.fi

Palvelumme tukee kansallisen palveluväylän
eri toimintoja, kuten esimerkiksi
Suomi.fi -tunnistuspalvelua.

Helppo käyttöönotto

X-Signin käyttöliittymät ovat
selainpohjaiset sekä pääkäyttäjille,
allekirjoitusprosessien käynnistäjille,
että allekirjoittajille.

Muokattavat työnkulut

X-Sign sisältää mahdollisuuden luoda
täysin uusia työnkulkuja tai ottaa käyttöön valmiita,
jo toteuttamiamme työnkulkuja.

X-Signissa tuettavat allekirjoitus- ja tunnistustavat ovat:

 • Mobiilivarmenteet
 • VRK:n myöntämät henkilö- tai toimikorttivarmenteet
 • Muut PKI-kortit
 • Verkkopankkitunnukset (TUPAS)
 • Palvelinallekirjoitukset
 • Käyttäjätunnuksiin (AD) pohjautuva tunnistaminen
 • Mobiilinäytöillä ja signpadeilla tehtävät käsialanäytteet
 • 2-vaiheiset tunnistustavat (SMS, sähköpostiviesti).

X-Sign toteuttaa EIDAS asetuksen kaikkia tasoja

 • Sähköinen allekirjoitus
 • Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
 • Hyväksytty sähköinen allekirjoitus
 • Oikeushenkilön sähköinen allekirjoitus.

X-Signin tukemat teknologiat

 • XML -allekirjoitukset
 • PDF -allekirjoitukset
 • EIDAS-hyväksytty (XAdES ja PAdES -profiilit).

visma-consulting-sahkoinen-allekirjoitus-moduulit-kuvitus-moduuli

X-Signissa on seuraavat valmiit moduulit:

Sähköinen työsopimus
Sähköinen virkamääräys
Sähköinen viranhaltijapäätös
Sähköinen salassapitositoumus
Sähköinen pöytäkirja
Yleinen allekirjoitustyönkulku
Todistusten ja opintorekisteriotteiden leimaus
Henkilökohtainen allekirjoitus ilman työnkulkua

 

X-Sign on laajassa käytössä Suomen julkisessa hallinnossa ja finanssialalla. Asiakkaidemme tarpeet sähköiselle allekirjoitukselle ovat aina astetta kehittyneemmät kuin pelkkä nimi paperissa. Asiantuntemuksemme on tehnyt meistä johtavan toimittajan Suomen julkiselle hallinnolle ja finanssisektorille.

 

 

Laatupolitiikkamme kautta haluamme osoittaa sitoutumisemme laadukkaaseen tuote- ja palvelutuotantoon sekä sidosryhmillemme että henkilöstöllemme.

Kaiken toiminnan lähtökohtana on asiakkaidemme tarpeiden ymmärtäminen kaikissa asiakassuhteen vaiheissa. Asiakaskeskeinen lähestymistapa vaatii toteutuakseen motivoituneen ja sitoutuneen henkilökunnan, joka toimii yrityksen arvojen mukaisesti. Jokainen ottaa vastuun omasta työstään ja toteuttaa siten omalta osaltaan laadukasta lopputulosta.

Näemme laadun kokonaisvaltaisena toimintana, johon organisaation johto ja henkilöstö on sitoutunut, yksiköstä tai työtehtävästä riippumatta.

Toiminnan seuraamisella ja mittaamisella pystymme kehittämään laatujärjestelmää, henkilöstön osaamista ja ohjaamaan koko organisaatiota ja organisaation strategiaa jatkuvaan parantamiseen. 

Olemme sitoutuneet noudattamaan ISO 9001:2015 ja ISO 13485:2016 standardien periaatteita ja parhaita laatukäytäntöjä sekä lääkinnällisiä laitteita koskevaa sääntelyä sekä potilastiedon käsittelyssä tarvittavaa korkeaa laatua. 

Laatupolitiikka käsitellään johtoryhmässä ja sen hyväksyy toimitusjohtaja.