visma-consulting-palvelut-palvelumuotoilu-header-otsikkokuva

Parempia palveluita
käyttäjää ymmärtäen

Palvelumuotoilu on palveluiden ja asiakaskokemusten kehittämistä käyttäjäkeskeisin menetelmin ja työkaluin siten, että ratkaisu vastaa käyttäjän tarpeisiin ja palveluntarjoajan liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Autamme asiakkaitamme sijoittamaan käyttäjät suunnittelun ja päätöksenteon keskiöön. Erilaisilla tiedonkeruumenetelmillä, esimerkiksi haastattelemalla ja havainnoimalla, saamme tietoa käyttäjien tarpeista ja vaatimuksista kehitettäviä palveluita ja tuotteita kohtaan. Mitä aikaisemmassa vaiheessa kehitysprosessia oikeat käyttäjätarpeet tunnistetaan ja huomioidaan päätöksenteossa, sitä kustannustehokkaampi varsinainen kokonaistoteutus tulee olemaan.

 

Case Väylävirasto

Kehityshanke parantaa rataverkon kunnonhallintaa ja siihen liittyvän tiedon ylläpitoa. Uudet järjestelmät mahdollistavat tehokkaan ja automatisoidun tietojen keruun, käsittelyn ja analysoinnin.

Case Accanto Systems

Sopimuskehityskumppanuus Accanto Systems:in kanssa vuodesta 2011 lähtien.

Osaamistamme on sitouttaa ja osallistaa eri sidosryhmät palvelumuotoilun avulla ja validoida ratkaisuja prototyyppien avulla koko kehitysprosessin ajan. Toimintaamme ohjaa palvelukokemuksen kehittäminen sekä yksilön tarpeiden ymmärtäminen.

Palvelumuotoilu ja käyttäjälähtöinen suunnittelu ovat kiinteä osa ketterän kehityksen malliamme ja yksi toimintamme kivijaloista. Osaamisemme varmistaa, että tarjoamamme ratkaisut ovat merkityksellisiä ja tuottavat asiakkaamme liiketoiminnalle todellista arvoa sekä käyttäjilleen myönteisen tunteen.

Muotoilu on strateginen valinta ja toimintaa ohjaava tekijä, ja näin ollen yhä useammin selkeä kilpailuvaltti. Ota yhteyttä niin kerromme miten voit kehittää omaa tuotettasi tai palvelua palvelumuotoilun keinoin. Haluamme aidosti auttaa tavoitteidesi saavuttamisessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

author-contact-karo-koskinen-visma-consulting
LIIKETOIMINTAJOHTAJA
Karo Koskinen
author-contact-anneli-vitikainen-visma-consulting
SUUNNITTELUJOHTAJA
Anneli Vitikainen