visma-consulting-optimointi-otsikkokuva-header

Optimointi

Toteutamme räätälöityjä optimointiin, simulointiin, tekoälyyn ja data-analyysiin liittyviä tuotteita sekä konsultointi- ja IT-palveluita organisaatioiden toiminnan kehitykseen.

weoptit-wp-2-banner-2

Asiakkaidemme tyypillisiä haasteita ovat

 • Resurssien käytön tehottomuus
 • Kipuilu suunnittelun monimutkaisuuden kanssa
 • Kokonaiskuvan pirstaleisuus
 • Puutteelliset ennusteet
 • Haasteet datan valjastamisessa hyötykäyttöön
 • Suunnittelun tai datan käsittelyn manuaalisen työn korkea määrä
 • Puutteelliset datan hyödyntämisen ja analyysin työkalut.

Kykenemme ratkaisemaan haastavia ja monimutkaisia ongelmia, joihin markkinoilla olevat tuotteet eivät suoraan sovellu. Ongelman monimutkaisuus voi syntyä esimerkiksi useista toisiinsa kytkeytyneistä valinnoista, säännöistä ja reunaehdoista, useiden tavoitteiden samanaikaisesta huomioinnista sekä epävarmuuksista. Ratkaisujemme taustalla olevien algoritmien ajoajat ovat muutamasta sekunnista minuutteihin, mikä mahdollistaa sujuvan käytettävyyden.

Esimerkkejä tarjonnastamme löydät alla!

Resurssisuunnittelu ja aikataulutus

 • Automatisoitu suunnittelun optimointi huomioiden kustannukset, työssä jaksaminen, työehtosopimukset ja muut reunaehdot.

 • Työvuorolistojen laadinta ja työtehtävien määrittely esimerkiksi vähittäiskauppaan, liikkuvalle työvoimalle tai tuotannon työntekijöille.

 • Ratkaisumme tehostavat resurssien käyttöä merkittävästi muun muassa ylitöiden ja päällekkäisyyksien vähentämisen sekä osaamisprofiilien virtaviivaistamisen kautta.

Reitinvalinta ja logistiikka

 • Automatisoitu tehokkaimpien reittien valinta huomioiden useat ajoneuvot, lastaukset ja purut, useat terminaalit, työehtosopimukset ja muut reunaehdot.

 • Kokonaisvaltainen logistiikkajärjestelmien optimointi esimerkiksi toimitusketjujen tehostamiseen, varastojen ja logistiikan yhteishallintaan ja varastojen sijoittamiseen.

 • Ratkaisumme lyhentävät ajoaikoja, vähentävät ajettuja kilometrejä ja parantavat toimitusvarmuutta.

Tuotantoprosessit

 • Tuotantoprosessien mallinnus ja simulointi pullonkaulojen tunnistamiseksi erilaisissa tulevaisuus-skenaarioissa huomioiden esimerkiksi tuotantolinjat, välivarastointi ja kokoonpano.

 • Monimutkaisten testausprosessien keston minimointi valmistavaan teollisuuteen.

 • Ratkaisumme mahdollistavat automatisoitujen ja optimoitujen suunnitelmien laatimisen ja erilaisten skenaarioiden tarkastelun.

Hinnoittelu ja verkkokauppa

 • Hintajouston estimointi, katteen maksimointi, dynaaminen hinnoittelu, strategiset hinnoittelupäätökset. Myyntivolyymin tai tarjouskilpailujen kannalta tärkeimpien tuoteominaisuuksien kartoitus. Tekoälyn ja räätälöityjen ennustemallien avulla voimme monipuolisesti hyödyntää esimerkiksi myyntihistoriaa, CRM-dataa, ulkoisia datalähteitä ja markkina-analyysiä.

 • Kilpailijoiden hintaseuranta verkkosivuilta saatavan materiaalin perusteella. Eri valikoimien vastaavat tuotteet tunnistetaan automatisoidusti hyödyntäen tarpeen mukaan tekoäly- ja koneoppimismenetelmiä.

 • Ratkaisumme tukevat hinnoitteluun liittyvää päätöksentekoa ja mahdollistavat älykkäiden hinnoittelustrategioiden hyödyntämisen. Tällä alueella pienetkin parannukset ovat erittäin arvokkaita.

Ennakointi ja riskianalyysi

 • Tulevaisuuden tapahtumien (esimerkiksi myöhästyminen) ja volyymien (esimerkiksi transaktiovolyymi) ennakointi organisaation sisäisten sekä ulkoisten tietolähteiden perusteella. Hyödynnämme perinteisiä tilastomenetelmiä kuten aikasarja-analyysia sekä moderneja tekoälymenetelmiä.

 • Ennusteet sekä arvio niiden tarkkuudesta esimerkiksi taloushallintoon, kuljetusalalle ja kiinteistöjen hallintaan.

 • Ratkaisumme helpottavat tulevaisuuteen varautumista, tukevat priorisointia ja mahdollistavat hälytyssignaalien tuottamisen.

Automaattinen tiedonkäsittely

 • Automaattinen tekstintunnistus ja -käsittely monimuotoisista dokumenteista käyttäen optista hahmontunnistusta ja neuroverkkomenetelmiä. Sovelluskohteina muun muassa sentimenttianalyysi ja tiedon korjaus (esimerkiksi osoitteet). Objektien tunnistaminen kuvadatasta ja vertailu keskenään.

 • Poikkeustilanteiden tunnistaminen datasta. Suurten tietomassojen käsittelyssä on tärkeää priorisoida yleisistä lainalaisuuksista poikkeavat tapaukset ihmistarkastusta tai muuta käsittelyä varten.

 • Ratkaisumme vähentävät tiedonkäsittelyyn ja tulkintaan kuluvan manuaalisen työn määrää. Tämä vähentää kustannuksia tai mahdollistaa entistä laajempien aineistojen käsittelyn.

Visma Consultingiin kuuluva Weoptit Oy on vuonna 2013 perustettu suomalainen konsultointi- ja ohjelmistoyritys. Optimointimalleihin, algoritmeihin ja data-analytiikkaan perustuvat ratkaisumme edustavat alansa huippua maailmassa. Pääkonsulttimme Olli Bräysy on kansainvälisesti tunnustettu optimointialan johtava asiantuntija yli 20 vuoden kokemuksella. Yhteensä konsulttimme ovat toteuttaneet yli 120 käytännön projektia, useita asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä ohjelmistoja ja 8 kaupallista optimointiohjelmaa. Palvelemme monia kansainvälisiä suuryrityksiä sekä useita suomalaisia pörssiyrityksiä.