visma-consulting-provad-mittaa-asiakaskokemustasi-otsikkokuva-header

Mittaa asiakaskokemustasi

Asiakaskokemuksen mittaus osana liiketoiminnan johtamista

Johdetaanko teidän yritystä omien tuotteiden ja palveluiden tai organisaatiorakenteiden kautta, vai palvelevatko kehitysaskeleet optimaalisesti asiakkaan tarpeita? Jos liiketoimintaa johdetaan omien toimintatapojen ja tuotteiden kautta, kuten tehokkuus- ja suoritemittareilla, aletaan myös saamaan sitä, mitä mitataan.

Tietoiseen asiakaskokemuksen johtamiseen liittyy keskeisesti se, että koko prosessi osataan määrittää asiakkaan näkökulmasta. Me puhumme Outside-In -ajattelutavasta. Yrityksen tulee kyetä olemaan apuna asiakkaalle niinä hetkinä, kun asiakas apua oikeasti tarvitsee.

Asiakkaan todelliset tarpeet ja toiveet on tärkeää erottaa keskenään. Ymmärtämällä näiden eron palvelet asiakkaita tehokkaasti. Joskus asiakkaan on itsekin haasteellista ilmaista oikeita tarpeitaan. Todellisten tarpeiden täyttäminen on kuitenkin monin verran bisneskriittisempää kuin moninaisten toiveiden täyttäminen.

Kun asiakasymmärrys, asiakaspolku ja omat liiketoimintaprosessit sekä niiden johtaminen on kytketty saumattomasti yhteen, on havaintona usein se, että hyväksi palvelukokemukseksi riittääkin asioinnin vaivattomuus.

Voit myös tilata maksuttoman konsultaation, joka ei velvoita sinua mihinkään tilaukseen!

Tilaa maksuton konsultaatio Provadilta

visma-consulting-provad-muista-hyodyntaa-mittaustuloksia-arjessasi-kuvitus

Muista hyödyntää (asiakaskokemuksen) mittaustuloksia arjessa

Asiakaskokemuksen mittaamisesta tulee säännöllistä ja se on helppo liittää osaksi arkea, kun mittausprosessit automatisoidaan. Näin saat mittauksista tietoa, jota voit hyödyntää johdonmukaisesti palveluiden kehittämisessä sekä seurata asiakaskokemuksen kehittymistä. Myös asiakaspalautteeseen reagointi helpottuu ja saat näin todennäköisesti tyytyväisempiä asiakkaita sekä mahdollisesti estettyä aiemmin huonon kokemuksen saaneita asiakkaita siirtymästä kilpailijoillesi.

Näkemyksellistä asiakastietoa Provad Insightsilla

Provad Insights -palveluiden avulla yritys voi kerätä näkemyksellistä asiakastietoa, kytkeä sitä olemassa olevaan muuhun dataan ja kehittää tiedolla toimimista reaaliaikaisen raportointinäkymän avulla. Mittaaminen voidaan automatisoida ja ajoittaa eri palvelukanaviin ja palautteisiin pystyy reagoimaan oikea-aikaisesti.

Mittaamisen konsepti on rakennettu hyvin yksinkertaiseksi kyselyksi, josta saatava tieto rikastetaan kaikella muulla tiedolla, mitä on käytettävissä (kanava, kellonaika, agentti, ja asia). Tämä rikastettu tieto antaa hyödyllistä informaatiota ja näkemystä siitä, miten yrityksellä oikeasti sujuu ja mitä pitää tehdä seuraavaksi.

Insights-palveluissamme on vakioituna tiimi- ja agenttikohtaiset mittarit

  • Net Promoter Score (NPS)
  • Customer Satisfaction (CSAT)
  • Customer Effort Score (CES)
  • Avoin palaute

Voit myös tilata maksuttoman konsultaation, joka ei velvoita sinua mihinkään tilaukseen!

Tilaa maksuton konsultaatio Provadilta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

visma-consulting-provad-tuukka-heinonen-contact-author
Head of Customer Experience Management
Tuukka Heinonen
author-contact-tomi-korpaeus-visma.consulting
Senior Business Designer
Tomi Korpaeus