visma-consulting-digitaaliset-palvelut-microsoft-d365-header-otsikkokuva

Microsoft
D365

Olemme Suomen johtava Dynamics 365 konsulttitalo ja toimitamme Microsoftin asiakkuudenhallinnan ratkaisuja erityisesti Suomalaisten suuryritysten tarpeisiin. Olemme Microsoftin Gold partner ja meiltä löytyy markkinoiden kovimmat osaajat vaativiin CRM hankkeisiin.

Tehostamme asiakkaidemme myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua Microsoft Dynamics CRM-tuotteen avulla. Ratkaisumme nivoutuvat muuhun Microsoftin ratkaisuvalikomaan viestinnän, raportoinnin, dokumenttien hallinnan ja itsepalveluprosessien osalta. Toimituksiemme kulmakivenä on aina, että ratkaisu toteutetaan aina parhaalla laadulla, se saadaan aina jalkautettua oikeasti organisaation päivittäiseen tekemiseen ja sitä kautta saamme sen oikeasti tukemaan organisaation prosesseja ja tehokkuutta.

Olemme toteuttaneet Suomessa kymmeniä vaativia Dynamics CRM käyttöönottoja ja tuemme jatkuvasti suurta joukkoa suomalaisia TOP100 yrityksiä heidän asiakkudenhallinnan hankkeissaan. Dynamics CRM hankkeet toimitamme yhtiömme Digital Illustrated kautta. Lue lisää www.digitalillustrated.com

Case Restel

Restel yhdisti asiakaskokemuksen, markkinoinnin sekä CRM-ratkaisun kehittämiseen tähtäävät hankkeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Toteutuksen teknologiaksi valikoituivat Microsoftin pilviteknologiat ja erityisesti Microsoft Dynamics CRM Online sekä Microsoft Dynamics Marketing.

Case Fingrid

Microsoft Dynamics CRM käyttöönottoprojekti, jossa toteutettiin Fingridin liiketoimintavaatimuksiin pohjautuvia toiminnallisia kokonaisuuksia hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti Microsoft Dynamics CRM -alustan tarjoamia valmistoimintoja sekä mukautettavaa tietomallia ja prosesseja.