visma-consulting-digitaalinen-arkisto-otsikkokuva-header

Digitaalinen arkisto

Digitaalinen arkisto X-Archive pitkäaikaiseen säilytykseen ja elinkaarihallintaan

X-Archive on sähköisen arkistoinnin ohjelmistotuote, joka helpottaa ja selkiyttää julkishallinnon työntekoa. Kaikki asiakirja- ja tiedostomuodot, kaikista lähteistä, tallessa yhden käyttöliittymän takana.

X-Archiven sielu ja ydin on asiakirjallisen tiedon ja tiedostojen säilyttäminen eheänä ja kiistämättömänä. Tuotteemme sisältää myös useita eri mahdollisuuksia arkistoitujen asiakirjojen julkaisemiseksi ja jakamiseksi.

 

Asiakkaamme käyttävät X-Archivea seuraavien asiakirjojen säilyttämisessä ja arkistoinnissa:

Potilastiedot

Asianhallinta

HR-, talous- ja palkkahallinto

Rakennusvalvonta

Opetustoimi 

Vendor-neutral archive (VNA):


Avoimet rajapinnat lähde- ja kohdejärjestelmäintegraatioille
ja mahdollisuus arkistoida mitä tahansa tiedostomuotoa,
millä tahansa metatietomallilla.

Keskitetty säilytys kaikelle asiakirjalliselle tiedolle:

Yhteen arkistoinstanssiin voidaan rakentaa useita virtuaaliarkistoja,
jolloin eri rekisterinpitäjien sähköiset arkistot voidaan
toteuttaa samaan tietokantaan.

Eriytetty järjestelmäarkkitehtuuri:

Tiedostojen ja asiakirjojen säilytys erillään niitä tuottavista
ja hyödyntävistä operatiivisista järjestelmistä.

Suomen ensimmäinen SÄHKE2 -sertifioitu säilytysjärjestelmä.

X-Archive tarjoaa seuraavia ominaisuuksia

  • Selainpohjaiset käyttöliittymät
  • Erillinen selailu- ja hakukäyttöliittymä
  • Kaikkia metatietoja voidaan hyödyntää hakutekijöinä
  • Vapaasanahaku arkistoitujen asiakirjojen tekstisisällöstä
  • Käyttäjähallinta, joka mahdollistaa käyttäjäroolit, -ryhmät ja -organisaatiot
  • Käyttöönotto joko asiakkaan omasta ympäristöstä tai pilvipalveluna.

Arkiston rakenne voidaan muodostaa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti

  • Tehtäväluokat, jotka voidaan vapaasti konfiguroida virtuaaliarkistokohtaisesti
  • Metatietomalli, joka voidaan konfiguroida mille tahansa tasolle virtuaaliarkistosta yksittäiseen asiakirjaan
  • Säännöstöt esimerkiksi säilytysajalle ja julkisuudelle

Laatupolitiikkamme kautta haluamme osoittaa sitoutumisemme laadukkaaseen tuote- ja palvelutuotantoon sekä sidosryhmillemme että henkilöstöllemme.

Kaiken toiminnan lähtökohtana on asiakkaidemme tarpeiden ymmärtäminen kaikissa asiakassuhteen vaiheissa. Asiakaskeskeinen lähestymistapa vaatii toteutuakseen motivoituneen ja sitoutuneen henkilökunnan, joka toimii yrityksen arvojen mukaisesti. Jokainen ottaa vastuun omasta työstään ja toteuttaa siten omalta osaltaan laadukasta lopputulosta.

Näemme laadun kokonaisvaltaisena toimintana, johon organisaation johto ja henkilöstö on sitoutunut, yksiköstä tai työtehtävästä riippumatta.

Toiminnan seuraamisella ja mittaamisella pystymme kehittämään laatujärjestelmää, henkilöstön osaamista ja ohjaamaan koko organisaatiota ja organisaation strategiaa jatkuvaan parantamiseen. 

Olemme sitoutuneet noudattamaan ISO 9001:2015 ja ISO 13485:2016 standardien periaatteita ja parhaita laatukäytäntöjä sekä lääkinnällisiä laitteita koskevaa sääntelyä sekä potilastiedon käsittelyssä tarvittavaa korkeaa laatua. 

Laatupolitiikka käsitellään johtoryhmässä ja sen hyväksyy toimitusjohtaja.