Sähköinen asiointi

Toimittamamme sähköisen asioinnin alusta, eBusiness Suite, tarjoaa valmiin kokonaisuuden liiketoiminnan asiakasprosessin sähköistämiseksi. eBusiness Suitella asioinnin siirtäminen manuaalisesta käytännöstä sähköiseen itsepalveluprosessiin onnistuu nopeasti ja luotettavasti. Ratkaisu perustuu avoimen lähdekoodin lisenssiin, mikä mahdollistaa erittäin kustannustehokkaan ja joustavan järjestelmän.

Ratkaisu perustuu avoimen lähdekoodin lisenssiin, mikä mahdollistaa erittäin kustannustehokkaan ja joustavan järjestelmän.
 

Ratkaisu on käytössä kymmenillä suomalaisilla yrityksillä ja julkisen sektorin organisaatioilla. Se skaalautuu yksinkertaisista ajanvarausjärjestelmistä suurien kaupunkien sähköisen asiointipalveluiden alustaksi.
 

Modulaarinen järjestelmäarkkitehtuuri tarjoaa skaalautuvan ja luotettavan ratkaisun organisaation sähköisen asioinnin toteutukselle ja mahdollistaa monipuoliset integraatiot organisaation muihin järjestelmiin. Se on nopeasti ja helposti räätälöitävissä organisaation liiketoimintaprosessien mukaiseksi.
 

Ratkaisu tarjoaa kattavat autentikaatiometodit, käyttäjän asiointitilin, nopean työkalun asiointipalveluiden luomiseksi, sähköisen allekirjoituksen, asiankäsittelyratkaisun, turvalliset viestintäratkaisut, palveluväylän ja kaikki olennaiset ominaisuudet kattavan sähköisen asiointipalvelun luomiseksi.
 

Ratkaisun ominaisuudet

 • Asiointitili

  • Tunnistautuminen: (Vetuma, Katso, SOME, AD, Ldap,käyttäjätunnus/ salasana)

  • Asioijan profiilitiedot

  • Asiakkuuden hallinta

  • Id Provider – tarjoaa SAML2.0 mukaisen kertakirjautumistuen

 • Asiointi

  • Palvelutarjotin

  • Ajanvaraus

  • Viranhaltijapäätösten ja kokouspäätösten hallinta

  • Kokoushallinta

  • Puolesta asiointi

  • Palautepalvelu

  • Suostumustenhallinta

  • Palveluiden tuottaminen

  • Asiointipalveluiden toteutus

  • Lomake-editori

  • Työnkulun prosessiohjaus

 • Asianhallinta

  • Dokumentinhallinta

  • SÄHKE2 asianhallinta

  • Tiedonohjausjärjestelmä

  • Sähköinen työjono

 • Viestintä

  • Viestintärajapinnat
   (sähköposti, SMS)

  • Secure messaging

 • Integraatiot

  • VTJ liityntä

  • Palveluväylä

  • Rajapinta kunnan raportointijärjestelmään

 • Muut

  • Portaali & julkaisujärjestelmä

  • Sähköinen allekirjoitus

  • Toimijarekisteri

  • Lokitus

  • Koodistopalvelu

  • Dokumenttien tulostus

Ratkaisun edut

eBusiness Suite -alustalla saavutetaan seuraavat edut:
 

Käyttäjälähtöisyys - Ohjelmistotuotannon laatu sekä valitut teknologiat ja niiden varaan muodostettu arkkitehtuuri tekee järjestelmästä korkeasti käytettävän sekä suorituskykyisen.
 

Tuotepohjaisuus - Ratkaisu pohjautuu avoimen lähdekoodin tuoteratkaisuihin.
 

Komponenttipohjaisuus - Järjestelmän käyttöliittymän rakentamisessa käytetään hyväksi valmiita standardeihin perustuvia komponenttikirjastoja.
 

Sidosryhmien liitettävyys - Selkeä integraatioratkaisu mahdollistaa integraatioiden toteuttamisen hallitusti. Integraatioratkaisun myötä järjestelmä on helpommin hallittava ja ylläpidettävä, ja tiedon kulun luotettavuus paranee ja seuranta helpottuu.
 

Tietoturvallisuus - Tietojärjestelmä täyttää järjestelmille asetetut tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset. Tietojen varmistukset sekä palautukset hoidetaan luotettaviksi ja toimiviksi todetuilla menetelmillä.
 

Ylläpidettävyys – Käyttämällä valmiita, testattuja, komponentteja ja noudattamalla Java EE-sovelluskehityksen parhaaksi havaittuja käytäntöjä järjestelmästä tulee hallittava, laajennettava ja ylläpidettävä. Tehokkaiden Java -pohjaisten työkalujen, niihin kohdistuvan korkean osaamisen ja tiedon systemaattisen uudelleenkäytön ansiosta sovelluskehityksen tuottavuus on korkealla tasolla.
 

Yhteiskäyttöisyys - Rakennettava järjestelmä on modulaarinen ja koostuu selkeistä osakokonaisuuksista. Ratkaisumme tukee palvelukeskeistä arkkitehtuurimallia (SOA), jolloin järjestelmään toteutetut, niin sovitut ja suunnitellut, palvelut ovat julkaistavissa Web Services -teknologian avulla.
 

Kustannustehokkuus - Valitut teknologiat ja standardit mahdollistavat järjestelmän kustannustehokkuuden koko sen elinkaaren ajan.
 

Tietosisällön laatu - Tietojen tarkistaminen suoritetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Järjestelmässä tarkistetaan tietoja käyttöliittymän lisäksi eri tasoilla palvelurajapinnoissa.
 

Suorituskyky ja skaalautuvuus - Alusta on toteutettu Java EE -mallin mukaisesti niin, että sekä vertikaalinen että horisontaalinen skaalaaminen on mahdollista helposti ilman että suoritettaviin ohjelmiin tarvitsee tehdä muutoksia. Vertikaalisella skaalaamisella tarkoitetaan yhden laitteen resurssien tai laskentatehon lisäämistä. Horisontaalisella skaalaamisella tarkoitetaan sovelluksen hajauttamista useammalle laitteelle.
 

Saatavuus - Ohjelmistotuotannon korkean laadun, varsinkin testauslähtöisen menettelyn avulla, taataan osaltaan järjestelmän saatavuus ja käytettävyys. Järjestelmän saatavuuteen liittyvät laadulliset vaatimukset tarkennetaan projektin alussa ja suunnitellaan ratkaisun saatavuuteen liittyvät asiat (esim. kriittisten komponenttien kahdentaminen).
 

Jäljitettävyys - Tapahtumatietojen keräämisessä ja tallentamisessa käytetään hyväksi yleisiä komponentteja. Jos tarvitaan lisäksi tarkempia historia- ja jäljitettävyystietoja, niin sovellus tallettaa nämä tiedot tietokantaan. Tallennettujen muutostietojen perusteella voidaan jäljittää asioiden muutostapahtumaketjut. Lisäksi sovellukset kirjoittavat ajonaikaisesti tietoja toiminnoistaan sovelluslokeihin, joista ilmenee mm. suoritetut metodit parametreineen, aikaleimat ja kutsujen tunnistustiedot (kuka teki, mitä teki).
 

Riippumattomuus - Ratkaisumme tukee avoimen sovelluskehityksen periaatteita. Sen riippuvuus yksittäisen toimittajan teknologiasta on mahdollisimman vähäistä. Käytettävät ratkaisut perustuvat parhaisiin käytäntöihin Suomesta ja maailmalta. eBusiness Suite perustuu avoimen lähdekoodin komponentteihin ja ohjelmistoihin sekä avoimiin standardeihin, joten infrastruktuurille ei aseteta erityisiä toimittajasidonnaisia vaatimuksia. Asiakas voi käyttää eBusiness Suite -ympäristöä ja ohjelmistoja omassa jatkokehityksessä itsenäisesti tai yhteistyössä Toimittajan kanssa.

Dokumentin- ja asianhallinta

Tarjoamme kattavan avoimen lähdekoodin ratkaisun organisaation dokumentin- ja asianhallinnan toteuttamiseen. Ratkaisu on modulaarinen ja se sisältää dokumentinhallinnan, asianhallinnan ja tiedonohjausjärjestelmän erillisinä, mutta saumattomasti yhteentoimivina tuotteina. Asianhallintaratkaisumme, Case Manager tarjoaa erittäin helppokäyttöisen ja kattavan ratkaisun organisaation asianhallinnan toteuttamiseen. Tiedonohjausjärjestelmämme tarjoaa tavan toteuttaa organisaation tiedonohjaus ja tiedon elinkaaren hallinta luotettavasti helppokäyttöistä ohjelmistoa hyödyntäen. Dokumentinhallintaratkaisumme perustuu Alfresco- tuotteeseen, joka on yksi maailman laajimmin käytetyistä avoimen lähdekoodin dokumentinhallintaratkaisuista.

Asianhallinta

Dokumentinhallinnan ratkaisut käsittelevät yksittäisiä dokumentteja, kun taas todellisessa liiketoiminnan prosesseissa on tarvetta nähdä dokumentit isompina ryhminä, jotka kuuluvat samansisältöiseen asiaan, esimerkkinä sopimus tai tarjous, jotka sisältävät tavallisesti useita dokumentteja.
 

Asianhallinnan ratkaisumme - Case Manager perustuu avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustaan ja se on SÄHKE2 sertifioitu. Se takaa ratkaisulle kustannustehokkaan ympäristön, jonka käyttökustannukset eivät nouse hallitsemattomasti käyttäjämäärän kasvaessa. Ratkaisu on toteutettu standardien pohjalta avoimuuden periaatteella, jolloin asiakkaan ei tarvitse välttämättä sitoutua yhteen toimistotyövälinetoimittajaan.
 

Case Manager -ratkaisukokonaisuuden perustoiminnallisuuksia ovat mm.
 

 • sähköinen työpöytä integroituna toimistotyövälineisiin kuten haluttuun sähköpostijärjestelmään

 • asianhallinnan ominaisuudet työpöydällä; resurssienhallinnan integraatio.

 • asianseurantaominaisuudet

 • modifioitava asiakirjojen metatietomalli

 • edistykselliset hakuominaisuudet

 • SÄHKE2 sertifikaatti

 • sosiaalisen median työkalut kuten instant message, omat sivustot ja chat

 • julkaisujärjestelmän ominaisuudet

 • selainpohjainen ratkaisu, joka on riippumaton käyttäjän selaimesta.

 

Visman asianhallintaratkaisu on SÄHKE2 sertifioitu

Visma Consultingin asianhallinnan ratkaisu on virallisesti SÄHKE2 sertifioitu. SÄHKE2 standardin mukainen järjestelmä on vaatimuksena Suomessa, että virallisia dokumentteja ja asioita voidaan arkistoida sähköisessä muodossa, eikä paperiversioita enää tarvita. Virallisesti sertifioituja tuotteita on Suomessa vain muutamia ja Visman ratkaisu on tässä joukossa tekninen edelläkävijä. Ratkaisu on saanut positiivista asiakaspalautetta erityisesti helppokäyttöisyydestä ja kattavasta joukosta toiminnallisuuksia.

 

SÄHKE2 sertifointi on myönnetty erikseen seuraaville ratkaisun komponenteille:

 • Asianhallintaratkaisu
 • Tiedonohjausjärjestelmä
 • Arkistointiratkaisu

 

Ratkaisu pitää sisällään markkinoiden kattavimman joukon ominaisuuksia, joita modernin dokumentinhallinnan ja asianhallintaratkaisun toteuttamiseen tarvitaan. Tämän lisäksi ratkaisu integroituu saumattomasti Visman Sähköisen asioinnin eBusiness Suite -ratkaisuun.

 

Visma Case Manager v2 sertifikaatti     Visma TOJ v2 sertifikaatti     Visma Archive v2 sertifikaatti

 

Dokumentinhallinta

Dokumenttien määrä organisaatioissa kasvaa jatkuvasti ja niiden hallinta ja löytäminen muuttuu perinteisiä jaettuja levypalvelimia käyttävissä organisaatioissa entistä haasteellisemmaksi. Dokumentinhallintaratkaisu tuo vastauksen ongelmaan edistäen tiedon keruuta, tallentamista, jalostamista ja jakamista. Tarjoamamme ratkaisu dokumenttien hallintaan on Alfresco. Se on maailman johtava avoimen lähdekoodin dokumenttien ja sisältöjen hallintajärjestelmä. Alfresco joustaa asiakkaiden tarpeiden mukaan ja sillä voidaan kattaa kaikki sisällönhallinnan tärkeimmät alueet. Alfresco on helppokäyttöinen, laajennettava ja lisenssimaksuton ohjelmisto. Sen käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta eikä käyttäjien koneisiin tarvitse asentaa erillisiä asiakasohjelmia. Olemme Alfrescon ensimmäinen virallinen pohjoismainen yhteistyökumppani ja työntekijämme ovat Alfrescon valtuuttamia sertifioituja asiantuntijoita.
 

Ratkaisun ominaisuuksia

 • Tehokas hakutoiminto löytää dokumentit helposti ja nopeasti. Haut voidaan kohdistaa sisällön lisäksi dokumenttien metatietoihin ja tallentaa uudelleenkäyttöä varten.

 • Joustava metatietomalli luokittelee järjestelmän sisältämät dokumentit parhaalla tavalla. Metatiedot voidaan lukea automaattisesti dokumenteista, joka vähentää luokitteluun tarvittavan työn määrää.

 • Dokumenttien versiointi mahdollistaa muutoshistorian tarkastelemisen ja palaamisen aiempiin versioihin.

 • Dokumenttien lukitus estää vahinkoperäiset usean käyttäjän samanaikaiset muutokset.

 • Dokumenttien käyttöoikeudet ovat monipuolisesti sekä käyttäjien että ylläpitäjien hallittavissa.

 • Työjonot kuljettavat dokumentteja määritellyssä järjestyksessä henkilöltä toiselle.

 • Keskustelupalstat auttavat ymmärtämään dokumenttien sisältöjä ja käyttötarkoitusta; keskustelupalsta on luotavissa kansiota tai yksittäista tiedostoa varten.

 • Monikielinen web-käyttöliittymä.

 • Mahdollisuus käyttää Windowsin resurssienhallintaa käyttöliittymänä

 • Työtilat tiimeille - reaaliaikaiset virtuaaliset työtilat ryhmätyötä varten.

 • Työnkulku ja tiedotukset - sähköpostia/RSS-lukijaa hyödyntävä työnkulku ja tiedottaminen.

 • Uudelleenkäytettävät rakenteet - valmiita tai mukautettuja kansio-/dokumenttirakenteita voi käyttää läpi organisaation.

 • Mahdollisuus sallia organisaation ulkopuolisille käyttäjille pääsy haluttuihin työtiloihin

 

Tiedonohjausjärjestelmä

Tarjoamme Toj.fi tiedonohjausjärjestelmäratkaisua, jolla organisaatio voi toteuttaa tiedonohjaussuunnitelman ja tiedon elinkaaren hallinnan helppokäyttöistä ohjelmistoa hyödyntäen. Järjestelmän avulla käyttäjien ei tarvitse tuntea prosessin monimutkaisia sääntöjä, vaan ne ohjataan automaattisesti tiedonohjaussuunnitelman avulla. Ratkaisu on saatavilla SaaS –palveluna tai asiakkaan valitsemaan ympäristöön asennettavana ratkaisuna. Tarvittaessa asiakkaan jo tekemät tiedonohjaussuunnitelman määritykset ovat siirrettävissä Toj.fi –ympäristöön.
 

Visma Consulting tarjoaa myös tukea tiedonohjaussuunnitelman laadintaan, sähköiseen arkistointiin sekä SÄHKE2 –määritykseen perehtymiseen.
 

Tilaa maksuton käyttöoikeus Toj.fi-ratkaisuun www.toj.fi -sivustolta.

Kollaboraatio ja portaalit

Toimitamme ratkaisuja organisaation verkkopalveluiden, sähköisten työpöytien ja kollaboraatioratkaisujen toteuttamiseen. Olemme Suomen johtava Liferay teknologiaosaaja ja olemme toteuttaneet yli 60 edistyksellistä Liferay teknologiaan pohjautuvaa verkkopalvelua. Sähköisen työpöydän toteuttamiseen toimitamme Virtual Office ratkaisua, joka tarjoaa yhtenä toimivana kokonaisuutena kattavan sähköisen työpöytäratkaisun organisaation kollaboraatiotarpeisiin. Molemmat ovat avoimen lähdekoodin ratkaisuja, jotka tarjoavat erittäin joustavan ja kustannustehokkaan tavan toteuttaa organisaation sähköiset palvelut.

Liferay - avoimen lähdekoodin portaali

Suosittelemamme portaaliratkaisu on Liferay. Se on markkinoiden johtava avoimen lähdekoodin portaali, jonka ominaisuudet, teknologia ja kustannustehokkuus päihittävät myös suljetut kaupalliset portaalit. Liferay tukee JSR-168-standardia ja tärkeimpiä SOA-tekniikoita, kuten SOAP/WSRP/WebServices, Spring. Portaaliratkaisumme toteutetaan avoimeen J2EE-standardiin perustuvalla teknologialla, joka mahdollistaa sujuvan ja kustannustehokkaan jatkokehityksen.
 

Portaalin sisältämiä toiminnallisuuksia

 • Kattavat käyttöliittymätyökalut ja valtavan joukon valmiita portletteja kehityksen nopeuttamiseksi.

 • Käyttäjän tunnistaminen, kertakirjautuminen (SSO) ja käyttäjäoikeuksien hallinta. Kertakirjautuminen mahdollistaa käyttäjille joustavan ja helpon tietojärjestelmästä toiseen siirtymisen

 • Portaalin sisältörakenteen hallinta

 • Sisältörakenteen kustomointi ja personointi. Kustomointi luo kullekin käyttäjälle näkymän, joka sopii hänen työtehtäviinsä parhaiten. Personoinnin avulla käyttäjä voi vielä itse muokata näkymäänsä

 • Tiedonkeruu ja analysointi käyttäjien liikkeistä portaalissa

 • Sisällön ja dokumenttien hallinta. Portaalin avulla voidaan tuottaa ja jakaa sisältöä halutuille käyttäjille ja käyttäjäryhmille

 • Editykselliset hakutoiminnat. Portaalin hakutoimintojen avulla portaalin sisältämä informaatio on helposti saatavilla

 • Työryhmiä ja yhteistyötä tukevia toimintoja, esimerkiksi kalenterit, virtuaaliset työtilat ja tuki pikaviestinnälle.

 

Portaalin sisältöjä voidaan tarvittaessa jakaa ulos extranet-palveluna. Extranet-palvelu toimii toimitusketjun organisaatioiden välisenä kevyenä integrointiratkaisuna. Palvelu parantaa yritysten välistä viestintää ja laskee viestinnän kustannuksia.
 

Visma Virtual Office

Visma Virtual Office tarjoaa yhtenä toimivana kokonaisuutena sähköisen työpöytäratkaisun, joka sisältää kaikki kollaboraatiotyökalut virtuaaliseen työskentelyyn. Kokonaisuus toimii web-selaimella eikä vaadi mitään asennuksia käyttäjän työasemaan. Käyttö on mahdollista organisaation sisäverkosta sekä etäyhteydellä. Ohjelmisto tukee myös käyttöä esim -tableteilla.
 

Visma Virtual Officen sisältämiä toimintoja ovat mm.
 

 • sähköinen työpöytä

 • monipuolinen julkaisujärjestelmä

 • dokumenttien hallinta

 • virtuaaliset työtilat

 • virtuaaliset kommunikointivälineet

 • integrointi toimistotyövälineisiin

 • integrointi kalenteriin ja sähköpostiin

 • kontaktitiedon hallinta

 • varauskalenterit ja tapahtumienhallinta

 • asianhallinta

 • monipuoliset hakutoiminnallisuudet

 • asiakkuuksien ja kampanjoiden hallinta sekä erilaisten raporttien esittäminen.

 

Lisätietoa Virtual Officesta löytyy esitteestä, jonka voit ladata tästä.

ICT- ja johdon konsultointi

Tarjoamme asiakkaillemme kokeneita konsultteja sekä ICT-alan että johdon konsultoinnin alueella. Kauttamme löytyvät ICT-alan parhaat osaajat tietojärjestelmien elinkaaren eri vaiheisiin, kuten projektien johtoon, määrittelyyn, toteutukseen, laadunvarmistukseen ja auditointiin. Johdon konsultoinnin palvelumme avulla löydät rautaiset asiantuntijat tietohallinnon, strategian, operatiivisen toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämisen tehtäviin. Toimintatapamme perustuu vahvaan ja luottamukselliseen verkostoitumiseen ammattitaitoisten ja auditoitujen kumppaneidemme kanssa.

Olemme korkean lisäarvon tuottava liiketoiminnan kehittämisen ja tehostamisen kumppani. Konsulttimme ovat aina kokeneita osaajia, jotka valitaan kuhunkin toimeksiantoon asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjoamme palveluita seuraavilla osa-alueilla:
 

Ohjelmistokehitys

Osaamisemme ytimessä ovat laadukkaat ohjelmistokehitysprojektimme. Vaikkakin osa asiakkaistamme hankkii meiltä suoria tuoteratkaisuja, toteutamme lähes kaikkien asiakkaidemme kanssa jonkin laajuisen ohjelmistokehitysprojektin. Projektien koot vaihtelevat muutamien viikkojen tiukoista puristuksista jopa vuosia kestäviin laajoihin kokonaisratkaisuhankkeisiin.
 

Toteutamme asiakkaillemme ohjelmistoprojekteihin valmistuotteiden räätälöintiä, täysin räätälöityjä ratkaisuja tai asiakkaiden omien tuotteiden kehityshankkeita. Laajan verkoston ja osaamisemme kautta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme erittäin monipuolisia ja kokeneita osaajia erilaisiin kehityshankkeisiin. Osaamisportfoliomme kattaa niin määrittelijät, arkkitehdit, projektipäälliköt, sovellussuunnittelijat, toteuttajat kuin testaajatkin.
 

Kehityshankkeet viedään läpi laatujärjestelmämme mukaisesti tai tarvittaessa asiakkaan laatujärjestelmän mukaisilla toimintatavoilla. Toimimme aktiivisesti turvallisuuskriittisillä sektoreilla ja asiakkaamme auditoivat tilamme säännöllisesti. Kehityshankkeissa käytämme yhteistyöhön parhaiten sopivia systeemityömenetelmiä, kuten Scrum, Kanban, XP tai perinteisemmät V-mallit. Useimmat hankkeemme läpiviedään kuitenkin nykyään ketteriä menetelmiä käyttäen.
 

Koulutukset

Tarjoamme koulutuspalveluita niin tietojärjestelmiin liittyen kuin myös laajempia organisaation tehokkaaseen toimintaan. Osaavat kouluttajamme varmistavat ratkaisun käyttöönoton onnistumisen ja loppukäyttäjien laajan hyväksynnän lopputulokselle. Tällä varmistetaan hankkeissamme asiakkaan puolelta mahdollisimman pieni muutosvastarinta, ja toisaalta varmistetaan, että käyttäjien osaamistaso on kattava tuotannon liiketoimintaprosessien näkökulmasta. Ryhmille suunnatut koulutuksemme sovitetaan asiakkaan tarpeen mukaan ja ne voivat sisältää mm. myynti-, projektinhallinta-, esimiestyö-, tiimi-, prosessi- ja johtoryhmätyöskentelyn koulutusta
 

Auditoinnit

Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa auditoinnin kohteen laatu ja se, onko asiakkaan asettamat tavoitteet saavutettu. Auditoinnin lopputuloksena syntyy raportti, joka sisältää arvion auditoinnin kohteen tilasta ja konkreettiset priorisoidut toimenpide-ehdotukset.
 

Projektin auditointi kattaa projektin suunnittelun, läpiviennin ja ohjauksen menetelmät ja käytännöt sekä projektin tilanteen. Auditoinnin avulla selvitetään projektin vahvuudet, mahdolliset puutteet ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja suositukset projektin tilanteelle, projektinhallinnalle ja käytetyille työmenetelmille.
 

Toteutettavuustutkimuksessa arvioidaan järjestelmän vaatimusmäärittely ja mahdollinen arkkitehtuurikuvaus määritysten laadun, kuvausten täydellisyyden ja toteuttamiskelpoisuuden kannalta sekä kustannus-hyötyanalyysin näkökulmasta.
 

Sovelluskehityksen auditointi sisältää auditoinnin suunnittelun ja läpiviennin sekä raportoinnin ja ehdotukset korjaavista toimenpiteistä. Siinä kiinnitetään huomiota erityisesti sovelluskehityksen työmenetelmiin ja prosesseihin, projektisuunnitelman ja muun dokumentaation sisältöön sekä ns. parhaiden käytäntöjen soveltamiseen.
 

Järjestelmäauditointimme sisältää vaiheet, jotka voidaan toteuttaa myös erillisinä toisistaan riippumattomina modulaarisina auditointipalveluina. Jokainen palvelun osa-alue toteutetaan järjestelmällisesti ja kattavasti hyödyntäen Visma Consultingin menetelmistöjä, työkaluja ja tarkistuslistoja.
 

Tietoturva-auditointipalvelumme käsittävät sekä hallinnollisen ja fyysisen että teknisen tietoturvallisuuden kehittämistä. Laaja-alaisen osaamisemme ja kokemuksemme sekä kokeneiden verkostokumppaniemme avulla voimme tarjota joustavaa, kustannustehokasta ja ammattitaitoista tieturvakonsultointia kaikkiin asiakkaidemme tarpeisiin.
 

Projektitoimiston (PMO) ulkoistus

Tehokkaan projektitoiminnan tueksi tarjoamme asiakkaillemme projektitoimiston (PMO) ulkoistuspalvelun. Ulkoistamispalvelumme sisältää mm. projektisalkun ja yksittäisten projektien koko elinkaaren hallintaan liittyvät tehtävät ja menetelmät sekä välineistön mm. projekti- ja ohjausryhmätyöskentelyyn, laadunseurantaan sekä riskien- ja muutostenhallintaan.
 

Projektinhallinnan ammattilaisemme ovat kokeneita, monissa tietojärjestelmäprojekteissa menestyksekkäästi toimineita ammattilaisia. Projektipäällikkömme hallitsevat projektijohtamisen ja projektihallinnan menetelmistöt ja osaavat varmistaa, että projektit viedään läpi suunnitelmien mukaisesti.
 

Kilpailutuskonsultointi

Menestyksekäs, kannattava ja tarpeita vastaava palvelu-, järjestelmä- tai tuotehankinta pohjautuu erityisesti suunnitteluvaiheessa tehtyyn työhön. Suunnitteluvaiheessa määritellään asiakkaan kanssa yhteistyössä hankinnan kohteelle asetettavat vaatimukset. Näistä määrittelyistä riippuvat mm. tehtävän hankinnan kustannukset sekä hankittavan palvelun, järjestelmän tai tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Tämän vuoksi hankintaa edeltävään suunnitteluvaiheeseen tulee aina resursoida henkilöitä ja osaamista hyvin huolellisesti ja kattavasti sekä tarvittaessa myös hyödyntää organisaation ulkoisia voimavaroja. Asiantuntijamme ovat kokeneita hankinnan ja kilpailutuksen ammattilaisia ja tarjoamme miellämme asiantuntemuksemme käyttöönne.
 

Training & Coaching

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteensa sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Coachingissa tähdätään yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja kasvuun. Kokeneet ja sertifioidut coachimme auttavat valmennettavaa yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Ryhmäcoaching on tarkoitettu työryhmille, tuloksellisille tiimeille, suuren organisaation esimiesten vertaisryhmille ja johtoryhmille. Ryhmäcoachingissa sitoudutaan työskentelemään yhteisesti sovittujen tavoitteiden eteen. Ryhmää opitaan tarkastelemaan systeeminä osana suurempaa kokonaisuutta. Yksilöcoachingissa coachattava on tyypillisesti johdon edustaja, esimies, yrittäjä, oman alansa erikoisasiantuntija. Taustalla on halu ylittää itsensä, löytää oikea suunta, maksimoida henkilökohtainen potentiaali, vahvistaa ydinkompetensseja ja löytää oikeat ratkaisut haasteellisiin tilanteisiin.