<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=265304077513229&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
visma-consulting-tutustu-palveluihimme-palvelut-header-otsikko

Tutustu palveluihimme

Olemme toteuttaneet satoja erikokoisia tietojärjestelmä- ja konsultointihankkeita suomalaisille suuryrityksille ja julkiselle sektorille. Pystymme toimimaan tulkkina liiketoimintavaatimusten ja järjestelmien välillä ja muotoilemaan tietojärjestelmät juuri asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi. Toteutamme IT-hankkeet joko olemassa olevia ratkaisuja käyttöönottamalla tai rakentamalle asiakkaidemme tarpeisiin räätälöidyn ratkaisun. Tarjoamme tiedolla johtamisen ratkaisut liiketoiminnan ohjaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Palvelumuotoilun, liiketoimintamuotoilun ja kaytettavyyden palvelut helppokayttoisten IT-ratkaisujen suunnitteluun.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun, liiketoimintamuotoilun ja käytettävyyden palvelut helppokäyttöisten IT-ratkaisujen suunnitteluun.

Asiakkaan tarpeeseen raataloidyt tietojarjestelmat joko avaimet kateen -toteutuksella tai yhdessa asiakkaan kanssa kehittamalla.

Ratkaisukehitys

Asiakkaan tarpeeseen räätälöidyt tietojärjestelmät joko avaimet käteen -toteutuksella tai yhdessä asiakkaan kanssa kehittämällä.

Valmiita, helposti kayttoonotettavia sahkoisen asioinnin, kollaboraation ja asianhallinnan ratkaisuja.

Digitaaliset palvelut

Valmiita, helposti käyttöönotettavia sähköisen asioinnin, kollaboraation ja asianhallinnan ratkaisuja.

Ratkaisuja ja osaamista business intelligence-, tietovarasto- ja analytiikkahankkeissa.

Tiedolla johtaminen

Ratkaisuja ja osaamista business intelligence-, tietovarasto- ja analytiikkahankkeissa.