Blogi

Yrityskulttuurimme tukee onnistumista

Me tiedämme millaisessa ympäristössä syntyy onnistumisia ja ihmiset viihtyvät. Miltä näyttää Suomen kolmanneksi parhaan yrityksen toimintakulttuuri?

Meille on tärkeää, että tuemme toisiamme, mahdollistamme toistemme onnistumisia ja luonnollisesti pyrimme maksimoimaan asiakkaan saaman arvon ja tuottamaan asiakastyytyväisyyttä. Antaaksemme asiakkaillemme parasta palvelua meidän tulee kuitenkin ensin olla varmoja omasta hyvinvoinnistamme.

Toimimalla oikein seuraa tästä myös se, että opimme toinen toisiltamme ja kehitymme ammattilaisina monipuolisesti. Miten tämä tehdään ja miten olemme siinä onnistuneet?

Toiminnan lähtökohtana on turvallinen työympäristö

Fyysinen turvallisuus työpaikalla on itsestäänselvyys. Mutta on ensisijaisen tärkeää, että työympäristö on myös henkisesti turvallinen. Se tarkoittaa, että meillä on mahdollista ottaa riskejä, kokeilla uusia asioita ja kyseenalaistaa viralliset totuudet avoimessa keskustelussa. Uusi ja innovatiivinen sekä testattu ja koeteltu toimintatapa hakevat meillä paikkaansa avoimessa ympäristössä ja jatkuvassa keskustelussa.

Pyrimme olemaan joustava organisaatio, missä mielipiteen ja ehdotuksen painoarvo arvioidaan asiantuntemuksen ja argumenttien perusteella – ei organisaatioaseman pohjalta. Joustavuuden mahdollistaa luottamus ja luotettavuus.

Arvostus syntyy luottamuksesta

Luottamus on meille iso asia. Keskinäinen arvostus syntyy luottamuksesta ja tasapuolisuudesta. Aktiivinen ja monensuuntainen dialogi sekä viestintä tukevat tätä. Sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni ja tehtävät hoidetaan ajallaan ja laatukriteerit täytetään. Luottamus tarkoittaa myös avoimuutta viestinnässämme.

Kaikessa tekemisessä pitää olla selkeä ja tiedossa oleva rakenne ja vastuut. Kukin projektissa tietää, mikä on hänen vastuullaan ja mitkä hänen tavoitteensa käsillä olevan työn suhteen ovat. Ja vastaavasti kääntäen niin, että jos nämä eivät ole selvillä, jokaisen vastuulla on ne selvittää. Etenkin tämä on tärkeää suhteessa asiakkaan tavoitteisiin. On tärkeää ymmärtää työn merkitys ja tarkoitus sekä oma rooli tämän tarkoituksen toteutuksessa. Tämän kautta on mahdollista löytää myös työn merkitys itsen kannalta.

Kun työllä on merkitys, syntyy sen tekemisen motivaatio aidoista vaikuttimista. Työn merkitykseen pitää kytkeä myös mahdollisuus muuttaa asioita. Muutos tarkoittaa asioihin vaikuttamista. Kun toimin suunnitelmallisesti, voin vaikuttaa asioihin ja muuttaa maailmaa. Oli kysymys sitten omista työtavoista tai asiakkaan tuotteesta ja sitä kautta liiketoiminnasta. Tai parhaimmillaan maailman rakentamisesta paremmaksi meidän kaikkien kannalta.

Luottamus rakentuu näiden lisäksi myös mahdollisuuksista ja tasa-arvoisesta kohtelusta. Vastikään tehdyn GPTW-kyselyn mukaan henkilöstömme kokee tulevansa yhdenvertaisesti kohdelluksi – tämä on meille erittäin tärkeää.

Ole avoinna palautteelle ja valmis antamaan sitä

Palautteen antamisen kulttuuri nousi meillä esille viime syksyn henkilöstötyyväisyyskyselyssä: noin 20 % vastaajista kertoi, ettei edellisen viikon sisällä ole saanut palautetta työstään. Vaikka tämä tarkoittaa, että 80% vastaajista kokee saavansa riittävän usein palautetta, nostimme tämän kehitettävien asioiden listalle.

Palaute auttaa asiantuntijoita ja tiimejä välttämään ongelmatilanteita ja kehittämään työtään. Mutta se on myös oleellista työyhteisön ilmapiirin kehittämisen kannalta. Palaute tukee henkilöä oikeaan suuntaan ja kannustaa kasvamaan ammattilaisena.

Kiitokset, tsemppiviestit tai muut positiiviset palautteet ovat erityisen tärkeitä työkaverin jaksamisen kannalta. Positiivisen palautteen annon kautta henkilö myös tietää olevansa oikealla polulla, ja kenties rohkaistuu opastamaan muitakin samoihin toimintatapoihin.

Kehitämme aktiivisesti toimintatapojamme ja pyrimme omaksumaan maailmalla luotuja hyviä käytäntöjä. Avoin ja positiivinen asenne vievät meitä eteenpäin. Voit kenties olla osa menestystarinaamme – tsekkaa avoimet työpaikat ja ole meihin yhteydessä!

KIRJOITTAJA
Tommi Laitinen
Tommi Laitinen johtaa nopeasti kasvavaa tuotekehityspalvelut-yksikköämme rennolla otteella ja 20 vuoden kokemuksella. Kasvupolku on vienyt Tommia yhden miehen yrityksestä 1500 henkilön pörssiyhtiöön, takaisin startupiin ja nyt Vismaan. Vahvasti omiensa takana ja tarvittaessa edessä seisova jääkaappi-pakastimen kokoinen voimahyökkääjä ihmettelee nöyränä johtamisen ja kehittämisen arvoituksellista universiumia. Vapaa-ajalla Tommi viihtyy kiekkokaukalossa, mökillä Saimaalla ja perheensä parissa. Game on!