Data / BI

Quo Vadis Qlik?

Mikko Kontsas 26.05.2017

Infrastone oli perinteisesti suurella delegaatiolla vahvasti mukana jo 12. kerran analytiikkaohjelmistoja valmistavan Qlikin päätapahtumassa Qlik Qonnectionsissa.

Edellisen vuoden tapaan tapahtuma järjestettiin Floridan osavaltiossa Orlandossa 15-18.5.2017 Gaylord Palms hotelli- ja konferenssikeskuksessa. Tänä vuonna osallistujia oli paikalle saapunut ennätysmäärä, yhteensä 3000 henkilöä kumppaneilta ja asiakkailta maailmanlaajuisesti. Koko tapahtuma rakentui kolmeen pääteemaan, jotka Qlik on tuomassa asiakkailleen lähitulevaisuudessa.

 

Leave data where it is

 

Qlikin kilpailijoita parempi käyttäjäkokemus on perustunut ja perustuu edelleen patentoituun assosiatiiviseen tietomalliin, jonka avulla koko organisaation kaikkea liiketoimintadataa voi analysoida muutamalla qlikkauksella näkökulmaa, rajauksia ja tiedon tasoja vaihtaen ilman rajoituksia. Perinteisesti tämä on kuitenkin tarkoittanut, että data on pitänyt tuoda qlikiin hyödyntäen erittäin laajaa kykyä integroitua eri tietolähteisiin (take the data where it is).

Datamäärä kasvaa kuitenkin eksponentiaalista vauhtia, esimerkiksi viimeisen kahden vuoden aikana dataa on syntynyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin historian aikana. Dataa voidaan kerätä, käsitellä, varastoida ja analysoida tehokkaammin ja suurempia massoja kuin koskaan aikaisemmin. Qlikin näkökulmasta on ymmärretty, ettei kaikkea dataa voida ladata Qlikiin analysoitavaksi, vaan pitää viedä Qlik sinne missä data sijaitsee. Tähän Qlikiltä voidaan odottaa lähitulevaisuudessa ratkaisua, joka perustuu "big data indeksointiin". Sen avulla luodaan Qlik asiakkaiden arvostama assosiatiiviseen tietomalliin perustuva käyttäjäkokemus vähentämällä tiedon latauksista aiheutuvaa overheadia sekä yhdistämällä eri tietolähteet sovellustasolla perinteisten ja big data tietolähteiden, esimerkiksi Hadoopin (data lake) kanssa.

 

A true Hybrid cloud platform

 

Pilvipohjaiset ratkaisut lisääntyvät räjähdysmäisesti. BI-pilviratkaisujen käyttöönotto on kuitenkin ollut muuta toimialan kehitystä hitaampaa. Tämä johtuu siitä, että tarjolla on ollut joko/tai vaihtoehtoja, jotka eivät sellaisenaan sovi ratkaisuksi kaikkiin asiakkaiden liiketoiminnan analysoinnin skenaarioihin. Kaikkea dataa ei välttämättä haluta tai voida viedä pilveen analysoitavaksi. Syynä voi olla esimerkiksi tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvät käytänteet, lainsäädäntö tai esimerkiksi kaiken datan vieminen pilveen analysoitavaksi ei muista syistä ole perusteltua. Qlikin strategia on tuoda markkinalle sekä/että vaihtoehto, hybrid cloud. Sovellukset voidaan julkaista pilvestä tai on-premises ja asiakas voi itse valita kuhunkin käyttötapaukseen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Loppukäyttäjä käyttää analytiikkasovelluksia yhden ja saman hubin kautta riippumatta siitä missä sovelluksia fyysisesti suoritetaan.

 

From BI to AI

 

Business Intelligence (BI) suomeksi liiketoimintatiedon hallinta on perinteisesti tuonut vastauksia kysymyksiin mitä on tapahtunut ja miksi, keskittyen historian tapahtumien analysointiin eri näkökulmista. Augmented Intelligence (AI) tarkoittaa tekoälyä, missä koneoppimisen (machine learning) sekä datatieteen (data science) avulla pyritään jäljittelemään ihmisen älykyyttä koneellisesti. Monissa tapauksissa koneiden huimasti kehittyneet resurssit laskentatehon ja tiedon käsittelyn osalta ovat tehneet niistä jo lahjakkaimpiakin ihmisiä parempia ongelmanratkaisijoita.

Qlik on tuomassa nämä tekoälyn kyvykkyydet osaksi ratkaisujaan lähitulevaisuudessa. Ensi maistiaiset saadaan jo kesäkuussa 2017 ilmestyvässä Qlik Sense 4.0 versiossa, missä on mukana integraatiorajapinta edistyksellisen analytiikan mahdollistaviin R ja Python kirjastoihin. Koneet tai tekoäly eivät kuitenkaan korvaa jatkossakaan ihmistä, jota tarvitaan analytiikan tulkitsijana ja kysymysten esittäjänä. Erityisen tärkeäksi Qlik näkee analytiikalla jalostetun tiedon jakamisen, kollaboraation, jolla edesautetaan yhteisen ymmärryksen sekä uusien ideoiden syntymistä organisaatiossa myös jatkossa. Ihmiset ovat edelleen keskiössä, kun puhutaan analytiikan hyödyntämisestä.