Svea Perinnän uusi asiakaspalvelu­järjestelmä tehostaa työtä ja helpottaa johtamista

Yhteistyö Svea-konsernin kanssa alkoi Ruotsissa vuoden 2018 alussa, kun Svea Ekonomi valitsi Visma AI Worksin asiakaskommunikaatioon liittyvien palveluiden toimittajakseen. Visma AI Works on ollut osa Visma Consultingia keväästä 2019 lähtien.

Visma AI Worksin CC Suite -asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönotto kolmessa toimipisteessä vuoden 2018 lopussa paransi ja tehosti selvästi asiakaspalvelijoiden työtä, sekä toi tiiminvetäjille erinomaisen työkalun suuren asiakaspalvelijamäärän työn johtamiseen.

 

Puhe-, sähköposti- ja chat-kanavien käyttö, sekä työtehtävien älykäs reitittäminen ovat helpottaneet ja tehostaneet asiakaspalvelijoiden työtä.

 

Visma AI Works on saanut kiitosta mm. kyvystään ja halustaan muokata palveluitaan Svean ympäristöä tehokkaasti tukeviksi, sekä täysin uusien palveluiden tuottamisesta asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Svea on ollut myös tyytyväinen siihen, että Visma AI Works on pystynyt sitouttamaan omia resurssejaan täysipäiväisesti Svean palvelemiseen. 

Hyvien kokemusten myötä yhteistyö Svea-konsernin kanssa laajeni Suomeen vuonna 2020, kun Svea Perintä Oy:n kanssa tehtiin asiakaspalvelujärjestelmän pilotointi Sastamalassa. Kuuden viikon aikana CC Suite contact center osoitti kykynsä ja jäi pysyvään käyttöön.

Loppuvuonna 2020 palvelua laajennetaan vielä mm. palvelukanavien määrää kasvattamalla sekä ottamalla käyttöön raportoinnin ja mittaamisen palveluita.

Svea-konserni on suunnitellut ottavansa Visma AI Worksin asiakaspalvelukeskuksen käyttöön myös useissa muissa Pohjoismaiden toimipisteissään. 

 

Osaavat ja sitoutuneet ihmiset, oikeanlaiset palvelut, nopea reagointi sekä kyky elää asiakkaan rinnalla heidän tarpeidensa mukaisten palveluiden toteuttamisessa, ovat luoneet vahvan suhteen kumppaneiden välille. 

Molemmat osapuolet ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja sen tuloksiin.